กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือน พฤศจิกายน (3 พ.ย. 66)

by งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์