กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือน ธันวาคม (1 ธ.ค. 66)

by งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์